Privacybeleid


1. Algemeen

1.1. Bedankt voor jouw bezoek aan Geurliefde.be! Deze website is een realisatie van Jan VANHEUSDEN (Helstraat 51A, 3590 Diepenbeek, ondernemingsnummer 0824.878.201, e-mail: info@geurliefde.be).

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij baseren ons daarbij op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG of GDPR, hierna aangeduid als "GDPR").

1.2. Deze Privacyverklaring hoort samen met de andere Gebruiksvoorwaarden van deze website en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan onze Website. Wij raden je aan om beide documenten aandachtig door te lezen.

1.3. Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de bepalingen van deze Privacyverklaring. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij je vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via info@geurliefde.be om jouw bezorgdheden te bespreken.

1.4. Deze Privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door Nicli. Ze is van toepassing op alle Gebruikers van het platform en in het bijzonder op alle bezoekers van de website, op gebruikers geregistreerd als Gast, het online platform en alle daaraan verbonden applicaties en toepassingen.

2. Wat doen wij met jouw informatie?

Bij algemeen gebruik van onze Website houden wij een beperkt aantal bezoekersdata bij (zie punt 3.1) met het oog op een optimale dienstverlening. In geen geval worden persoonlijke data doorgegeven aan derden. Deze data koppelen we evenmin aan je als persoon en de overige informatie waarover we mogelijk beschikken. Enkel als je zich inlogt, worden meer persoonsgebonden gegevens opgeslagen en verwerkt voor specifieke doeleinden (dit is om je te informeren als aanvrager dan wel aanbieder op het platform.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

3.1. De volgende gegevens worden bij jouw bezoek aan onze Website opgeslagen:

 • jouw IP-adres
 • de zoekmachine of andere website langs waar je terecht kwam bij bojouwblokjes.shop
 • de pagina's die je op onze Website bezoekt
 • datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de Website
 • de http-antwoordcode
 • alle informatie die je ons vrijwillig verstrekt
 • basisinformatie over jouw browser en jouw besturingssysteem

3.2. Indien je zich registreert voor onze niejouwsbrief worden ook persoonsgegevens opgevraagd (e-mailadres en de gegevens die je vrijwillig verstrekt). Wij hebben deze informatie nodig om je gepersonaliseerde informatie te sturen. Uitschrijven is steeds mogelijk volgens de eenvoudige instructies die vermeld staan in de niejouwsbrieven.

3.3. Indien je zich registreert op het platform, registeren we volgende bijkomende gegevens:

 • persoonlijke gegevens van de houder van de account: voornaam, achternaam en e-mailadres
 • andere gegevens: naam, adres(sen), factuurgegevens, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer.
 • informatie, modaliteiten en voorwaarden van het aanbod

3.4. Bij de uitbojouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van Jan Vanheusden strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van Jan Vanheusden en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

4. Verantwoordelijke van de verwerking

Jan Vanheusden is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die door Geurliefde.be worden uitgevoerd. Indien er gevallen zijn waarin Nicli evenwel als verwerker zoje optreden, dan zal voor deze verwerking een verwerkingsovereenkomst worden opgesteld die garandeert dat de gegevens alleen worden verzameld en verwerkt volgens de instructies van die specifieke partner of gebruiker.

5. Basis voor gegevensverwerking

De verwerking van gegevens is gebaseerd op volgende rechtsgrondslagen:

 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • voldoen aan onze contractuele of precontractuele verplichtingen
 • een rechtmatig belang van Geurliefde.be  (altijd in evenwicht met jouw eigen belangen)
 • wanneer je jouw toestemming hebt gegeven.

6. Doeleinden van de gegevensverwerking

 • voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen: Om bepaalde diensten te verlenen, moet Geurliefde.be persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of contractuele verplichtingen
 • jouw vraag beantwoorden en service bieden, meer in het bijzonder kunnen jouw gegevens gebruikt worden om:
  • je de gevraagde diensten te leveren
  • je het antwoord te bezorgen op de vraag die je stelde via een contactformulier
  • je een e-mail te sturen waarmee je een brochure, een whitepaper kunt downloaden
 • onze diensten promoten en onze relatie en samenwerking met je via onder meer:
  • informatie over en opvolging van door klant gebruikte diensten
  • informatie over andere aanverwante of aanvullende producten en diensten die worden aangeboden door Geurliefde.be of zijn partners
  • informatie aan prospecten over de producten en diensten van Nicli of diensten en producten aangeboden op het platform van Geurliefde.be
  • uitnodigingen voor events
 • verbetering en evaluatie van onze diensten
  • klantenenquêtes, marktonderzoek
  • analyses van surfgedrag om onze website of portalen te optimaliseren
  • personaliseren van onze tools en diensten, afhankelijk van gebruik en voorkeuren
 • mits jouw toestemming en bevestiging inloggen en/of koppelen met social logins en andere toepassingen
 • een passend niveaje van beveiliging waarborgen inclusief toepassing van beveiligingsprocedures, toegangscontroles en opsporen van kwaadaardige of ongeoorloofde activiteiten
 • statistische en analytische doeleinden om het gebruik van het Platform in kaart te brengen, te analyseren en te optimaliseren

7. Bewaartermijn

jouw gegevens worden zo lang bewaard:

 • als vereist voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt,
 • als ze ter zake dienend zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en om te voldoen aan onze commerciële en operationele activiteiten.

Deze bewaartermijnen zullen dus variëren naar gelang van de aard van de verleende dienst.

Met het oog op statistische en analytische doeleinden geldt een bewaartermijn van onbepaalde duur van gepseudonimiseerde gegevens.

8. Overdracht van gegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor: • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider) • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..); • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …); • Het verzorgen van de (financiële) administratie • Het verzorgen (en verspreiden) van niejouwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).

jouw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

9. jouw rechten en hoe ze uit te oefenen

9.1. Op grond van de GDPR heeft je een aantal rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die van je verwerkt worden.

9.2. Om deze rechten uit te oefenen, kunt je ons altijd contacteren via het e-mailadres info@bouwblokjes.shop. Geef bij jouw verzoek steeds duidelijk aan wat je van ons verwacht, welk van onderstaande rechten je wenst uit te oefenen en wat de reden van jouw aanvraag is.

We kunnen je hierbij mogelijk vragen jouw identiteit te bevestigen, bv. door de overeenstemming van jouw e-mailadres met hetgeen dat aan jouw persoonsgegevens bij ons is gekoppeld tot en met een kopie van jouw identiteitskaart bij verzoeken met grotere impact (bv. verwijderen van gegevens en account).

9.3. Recht van inzage: je hebt recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over je hebben. Bij repetitieve verzoeken behouden we ons het recht voor op basis van hun administratieve kosten een redelijke vergoeding aan te rekenen.

9.4. Recht op correctie: Als je vaststelt dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt je het recht om ze te laten corrigeren of aanvullen. Vermeld bij jouw verzoek steeds duidelijk welke de beoogde aanpassing of aanvulling is.

9.5. Recht op vergetelheid: je hebt het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit recht op vergetelheid of van wissing van jouw gegevens is geen absoluut recht. Zo zal het niet van toepassing zijn wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting.

9.6. Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verkrijgen in volgende gevallen:

 • je betwist de juistheid van jouw gegevens en we hebben tijd nodig om de juistheid van jouw persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en je wilt geen wissing van jouw persoonsgegevens maar een beperking van het gebruik ervan;

9.7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht jouw persoonsgegevens, die door Samenwerk zijn verwerkt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Dit heeft alleen betrekking op gegevens waarvan de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst en op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

9.8. Recht van bezwaar: je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van je betreffende persoonsgegevens, maar alleen als die verwerking haar rechtsgrondslag vindt in een gerechtvaardigd belang. Er is geen recht van bezwaar voor gegevens verwerkt krachtens een overeenkomst of wettelijke verplichtingen.

9.9. je hebt steeds het recht een klacht in de dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door samenwerk een inbreuk maakt op de GDPR.
De Toezichthoudende autoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

10. Beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens

Samenwerk past zowel bij de ontwikkeling van haar toepassingen als in haar operationele werking een reeks maatregelen toe om de bescherming van persoonsgegevens te verzekeren, zoals:

 • sensibilisering van eigen medewerkers, leveranciers en hun medewerkers en aangestelden
 • beveiliging van de fysieke toegangen
 • beveiliging en beperking van accounts en toegangsrechten
 • technische beveiliging van toepassingen en verbindingen
 • back-ups

11. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Op onze Website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd samen met enkele gegevens over het bezoek die ons toelaten om een aantal anonieme statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring.

12. Links naar andere websites

12.1. Verschillende pagina's van de Website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze Website. Wij raden je aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

12.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar je via links op onze Website wordt doorverwezen. Dit geldt onder meer maar niet uitsluitend voor links naar websites van aanbieders die hun Ruimte registreren op het platform van Samenwerk.

13. Wijzigingen

Geurliefde.be behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent je het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft je steeds de mogelijkheid om jouw account stop te zetten.

14. Heeft je nog vragen?

Mocht je nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via info@geurliefde.be. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van jouw persoonsgegevens.

15. Geschillen

Het gebruik van de Website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn steeds de Hoven en Rechtbanken te Hasselt bevoegd.

Versie Privacyverklaring gepubliceerd op 19/05/2023.